Lokaler

Huvudbyggnaden

Mån - Tor    8 -  22       750 kr/h
Fre - Lör      9 - 22       800 kr/h
Sön             11 - 22       750 kr/h
Fre . Lör     22 - 02       1000 kr/h

Minsta hyrestid vardagar är 
4 timmar.I ovanstående priser ingår följande; lokalen, porslin, glas, bestick, kök inkl. kyl och frys.

Tänk på att boka tid före ditt event för hinna ställa iordning, samt tid för att städning och iordningställande efteråt.
Vid den avtalade sluttiden ska hela lokalen vara utrymd, städad och alla sopor borttransporterade.

 

Telefon till Jakobsbergs Gård :
Tel.tid Vardagar 11:00 till 13:00
0739-20 70 91

 
Extrautrustning:

Utomhusscenen 500  kr /  kväll
Utomhusmöbler  500  kr /  kväll
PA/ Ljud st anl     700 kr / kväll 
PA/Ljud   liten      300 kr /  kväll
AV/Bild                 300 kr /  kväll 

 

Södra Flygeln

Mån - Tor    8 -  22       650 kr/h
Fre - Lör      9 - 22        700 kr/h
Fre . Lör     22 - 02       900 kr/h

Sön             11 - 22       650 kr/h

Minsta hyrestid vardagar är 
4 timmar. 

När Du hyr festlokaler hos oss, för bröllop dop eller annan sammankomst, så bidrar Din förhyrning till gårdens fortsatta drift. Det är viktigt för att den folkliga föreningsidén skall kunna fortsätta att existera. Ditt engagemang bidrar till att ge alla tillgång till billiga lokaler för olika syften. Ungdomar lär sig annat än enkla konsumtionsnöjen, äldre att fylla återgång från arbetslivet med glädje i gårdens festlokaler och ett stimulerande liv.
Alla skall ha tillgång till lokaler för olika aktiviteter. Samlingslokaler för olika ändamål har ett mycket stort värde för medborgarna. Detta har kulturförvaltningen i Stockholm särskilt poängterat.
Alla hus har ramper samt handikapptoaletter. Hörslingor finns installerat i lokalerna. Personal finns alltid tillgänglig vid förhyrningar.