Lokaler

Mån-Tor8 - 22800 kr/h
Fre -Lör9 - 22850 kr/h
Sön 11 - 22800 kr/h
Fre -Lör22 - 021050 kr/h

Minsta hyrestid vardagar är 
4 timmar.

I ovanstående priser ingår följande; lokalen, porslin, glas, bestick, kök inkl. kyl och frys.Tänk på att boka tid före ditt event för hinna ställa iordning, samt tid för att städning och iordningställande efteråt.
Vid den avtalade sluttiden ska hela lokalen vara utrymd, städad och alla sopor borttransporterade.  
 

Telefon till Jakobsbergs Gård :
Tel.tid Vardagar 11:00 till 13:00
0739-20 70 91

 
Extrautrustning:

Utomhusscenen 500  kr /  kväll
Utomhusmöbler  500  kr /  kväll
PA/ Ljud st anl     700 kr / kväll 
PA/Ljud   liten      300 kr /  kväll
AV/Bild                 300 kr /  kväll 

 

Södra Flygeln                            

 

Mån -Tor8 - 22700 kr/h
Fre - Lör9 - 22750 kr/h
Fre - Lör22 - 02950 kr/h
Sön11 - 22700 Kr/h

 

Minsta hyrestid vardagar är 
4 timmar.

När Du hyr festlokaler hos oss, för bröllop dop eller annan sammankomst, så bidrar Din förhyrning till gårdens fortsatta drift. Det är viktigt för att den folkliga föreningsidén skall kunna fortsätta att existera. Ditt engagemang bidrar till att ge alla tillgång till billiga lokaler för olika syften. Ungdomar lär sig annat än enkla konsumtionsnöjen, äldre att fylla återgång från arbetslivet med glädje i gårdens festlokaler och ett stimulerande liv.
Alla skall ha tillgång till lokaler för olika aktiviteter. Samlingslokaler för olika ändamål har ett mycket stort värde för medborgarna. Detta har kulturförvaltningen i Stockholm särskilt poängterat.
Alla hus har ramper samt handikapptoaletter. Hörslingor finns installerat i lokalerna. Personal finns alltid tillgänglig vid förhyrningar.