Lokaler

För att Du skall få bästa möjliga service, information om hur det är att hyra festlokal och vad Jakobsbergs Gård har att erbjuda i övrigt, visning av lokaler och övriga resurser. Så rekomenderar vi att Du tar kontakt med Gården

 

Telefon Jakobsbergs Gård :
0739-20 70 91
 
(telefontid 11-13 vardagar)


 

När Du hyr festlokaler hos oss, för bröllop, dop eller annan sammankomst, bidrar Din förhyrning till gårdens fortsatta drift. Det är viktigt för att den folkliga föreningsidén skall kunna fortsätta att existera. Ditt engagemang bidrar till att ge alla tillgång till billiga lokaler för olika syften. Ungdomar lär sig annat än enkla konsumtionsnöjen, äldre att fylla återgång från arbetslivet med glädje i gårdens festlokaler och ett stimulerande liv.

Alla skall ha tillgång till lokaler för olika aktiviteter. Samlingslokaler för olika ändamål har ett mycket stort värde för medborgarna. Detta har kulturförvaltningen i Stockholm särskilt poängterat.

Alla tre husen har ramper samt handikapptoaletter. Hörslingor finns installerat i lokalerna. Personal finns alltid tillgänglig vid förhyrningar.