Kajsa Warg 300 år

Kajsa Warg har firat 300-årsjubileum. Detta har skändligen undgått många. Jakobsbergs Gård är naturligtvis, tillsammans med Sällskapet Gustafs Skål, med på noterna.

På Gården visade den eminenta kokerskan Lovisa Tengelin, hur rejäl 1700-talskost kunde lagas. Närvarande fick naturligtvis provsmaka anrättningar i både flytande och fast form.


Läs mer här 
Proj.Runeberg >> Läs mer här 

Uppl. Väsby turistinfo
Bra biografi >> Läs mer här

Kuriosa

Nordisk Familjebok 1921
Warg, Kristina (mamsell "Kajsa Warg"),
kokboksförfattarinna, f. 22 mars 1703 i Örebro, d. i febr. 1769 i Stockholm, var dotter till lands-kamreraren A. Warg i Örebro. Hennes Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber (1755, 14:e uppl. 1822, ånyo utg. 1916; alla uppl. under hennes lifstid utgifna under signaturen C. W., tysk of v. 1772), hölls länge som ofelbar auktoritet på sitt
område. Därifrån är hämtadt uttrycket: "Man tager", sa Kajsa Warg, "om man så hafva kan". Jfr uppsats af
K. F. Werner i "Samlaren", 1880.